Dobrá zpráva o veliké radosti

25 adventních zamyšlení Johna Pipera

Co si Ježíš přeje k Vánocům?

Vánoční období se vyznačuje radostným rozjímáním a dychtivým očekáváním. Křesťané po celém světě slaví příchod svého Zachránce. Ve své knize Dobrá zpráva o veliké radosti John Piper povzbuzuje čtenáře, aby během adventního období zaměřili svá srdce na Ježíše.

„DOBRÁ ZPRÁVA O VELIKÉ RADOSTI svěžím a srozumitelným způsobem odhaluje slávu Vánoc. Zaneprázdněným lidem přinese skutečnou útěchu (…) když budou [každý den] rozjímat o našem Spasiteli Ježíši a zakoušet radost, pokoj a osvěžení!“ (Ray Ortlund)

Nesmírně vzácná pravda o Ježíši!

Cílem této knihy je obrátit vaši pozornost na Ježíše – tak aby stál v popředí vašich vánočních oslav. Jednotlivá zamyšlení jsou převzata z děl Johna Pipera.

Sdílejte radost Vánoc se svými přáteli!

©️ 2021 Didasko