Tin Vui Mừng Lớn

25 Bài Đọc Tĩnh Nguyện Dành cho Mùa Vọng

Chúa Giê-su muốn gì trong mùa Chúa Giáng Sinh?

Sự suy tư vui mừng và sự háo hức mong đợi đánh dấu mùa Giáng sinh, khi các Cơ đốc nhân trên khắp thế giới kỷ niệm sự đến của Đấng Cứu Rỗi của họ. Với Tin Mừng của Niềm Vui Lớn đó, John Piper mời đọc giả tập trung tâm hồn của mình vào Chúa Giê-su trong Mùa Vọng này.

“NIỀM VUI LỚN CỦA TIN LÀNH mang đến cho chúng ta một khám phá mới mẻ về vinh quang của mùa Giáng sinh. Thật là một sự nhẹ nhàng cho những người bận rộn (…) khi nghĩ [mỗi ngày] về Chúa Giê-xu, Đấng Cứu Rỗi của chúng ta — và nghỉ ngơi, vui mừng, phục hưng!” (Ray Ortlund)

Của Báu Thật Về Chúa Giê-xu

Cuốn sách suy niệm Mùa Vọng này nhằm mục đích đặt Chúa Giê-su vào trung tâm của mùa lễ của bạn. Các bài đọc này được trích từ các tác phẩm của John Piper.

Chia sẻ Tin Vui Mừng Lớn

©️ 2021 Vietnamese Theological Review