Goda Nyheter om en Stor Glädje

25 Andakter för Advent av John Piper

Vad vill Jesus ha till jul?

Julen präglas av glädjefylld reflektion och ivrig förväntan, en tid då kristna runtom i världen firar Frälsarens ankomst. I Goda nyheter om en stor glädje, bjuder John Piper in läsarna att rikta in sina hjärtan på Jesus under adventstiden.

”GODA NYHETER OM EN STOR GLÄDJE hjälper oss att på nytt upptäcka julens härlighet. Vilken lättnad för upptagna människor (…) att [varje dag] tänka på vår Frälsare Jesus – och i det finna vila, glädje och återhämtning!” (Ray Ortlund)

En skattkista full av sanningar om Jesus!

Alla de 25 adventsandakterna lyfter fram var sitt bibelord och en kort reflektion. Dessa andakter är perfekta för personlig läsning samt familjeandakter och ett bra sätt att begrunda storheten i det löfte om frälsning som kommer genom Jesu Kristi födelse.

Dela Goda nyheter om en stor glädje

SVENSK COPYRIGHT © 2021 Reformedia, Jönköping